Executive Search position

Type of role? Director level

Location? Rekem (Limburg)

Sector? Zorg

Reference number | O230001
Position title | Directeur Zorg

Met 288 ziekenhuisbedden, 174 PVT-bedden en een oppervlakte van ca 50 000m² is het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem een belangrijke speler in het landschap van de psychiatrische zorgverlening in de regio.  Als zorgcentrum zet het OPZC Rekem in op een netwerk van partnerschappen en samenwerkingsverbanden om afgestemde zorg te verlenen met aandacht voor de context en waar zorgvernieuwing, kwaliteit en continuïteit centraal staan.

Als directeur zorg maak je deel uit van het directieteam, samen met de leidend ambtenaar, de hoofdgeneesheer en de directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie. Indirect stuur je ongeveer 497 VTE’s in de zorg aan. Je geeft rechtstreekse leiding aan de clustermanagers van het cluster ziekenhuis, het cluster PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) en het forensisch cluster. 

Het zorgcentrum profileert zich als regionaal psychiatrisch ziekenhuis voor de doelgroep volwassenen en ouderen en supra-regionaal voor de doelgroep forensische patiënten. Bovendien wenst het zorgcentrum in te spelen op veranderingen en hier een actieve rol in op te nemen. Dit betekent inzetten op flexibiliteit en vernieuwing door, onder andere, het debat aan te gaan over de toekomst van de zorg met netwerkpartners en overheden. Vanuit deze visie worden een aantal uitdagende projecten opgestart met als doel het zorgcentrum te herpositioneren in het zorglandschap.

Je profiel:

 • Je beschikt minimum over een bachelor in de verpleegkunde met een bijkomende opleiding van een universitair niveau
  • master in de verpleegkunde en de vroedkunde, master in het management en beleid van gezondheidszorg of master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering.
 • Je hebt aantoonbare relevante ervaring. Voor deze functie telt een combinatie van volgende ervaringen als relevant:
  • ervaring als leidinggevende of een functie waarin je andere medewerkers hebt aangestuurd/gecoacht/…
  • ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
 • Je beschikt over een brede inhoudelijke kennis: methodieken en modellen in de wetenschappelijke klinische psychiatrische zorg zijn jou niet vreemd.
 • Je bent een kei op vlak van veranderingsmanagement
 • Je bent onderlegd in kwaliteitsdenken: je bent thuis in kwaliteitsmodellen, -processen en verbetermethodieken.
JC

De functie:

Als lid van het directieteam, participeer je in de verwezenlijking van het strategisch plan van het OPZC Rekem en is het jouw doel om binnen het algemeen beleid van de organisatie:

 • de activiteiten binnen de zorg te organiseren en te coördineren;
 • de korte- en lange termijn doelstellingen van de zorg te realiseren;
 • de ambities en opdracht van het OPZC Rekem en zijn beleidsdomein te bewerkstelligen.

Bij het uitbouwen van deze dienstverlening  kan je rekenen op de deskundigheid van je clustermanagers en andere medewerkers. Samen met hen leg jij het accent op kwalitatieve zorg en heb je steeds oog voor het feit dat we werken met mensen voor mensen. Voor deze functie dien je:

 • een ondernemer te zijn in hart en nieren:
  • Je gaat onderhandelingen aan met stakeholders
  • Je brengt nieuwe visies binnen vanuit de sector
  • Je stimuleert vernieuwing en eigenaarschap bij je medewerkers
  • Je motiveert medewerkers om samen te werken zowel binnen de eigen afdeling en het cluster als over de afdeling/ clusters heen
 • een helicopterview te behouden, maar ook in te zoomen op de verschillende zorgprocessen en zorgprocedures:
  • Je implementeert en evalueert het beleidsplan en operationeel plan van de zorg
  • Je bewaakt de budgetten in overeenstemming met de begroting
 • niet enkel de 4 waarde gebonden competenties van het OPZC Rekem: zorgzaamheid, verbondenheid, integriteit en innovatie te bezitten, maar ook inspireer je medewerkers hiertoe
 • bij te dragen tot een adequate externe vertegenwoordiging, waarbij je een netwerk met relevante contacten uitbouwt

 

 

De organisatie biedt:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijke verloning volgens geldende loonschalen (A286).
 • Een boeiende werkomgeving waar de kernwaarden: zorgzaamheid, innovatie, verbondenheid en integriteit centraal staan
 • Gunstige arbeidsvoorwaarden
  • Onthaaltraject voor nieuwe medewerkers
  • Mogelijkheden om je continue bij te scholen
  • Gunstige vakantieregeling
  • Hospitalisatieverzekering vanaf de eerste werkdag, met de mogelijkheid om je gezinsleden aan te sluiten.
  • Maaltijdcheques aan €7 per gewerkte dag

Use this application form to contact us directly

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.